כרטיס מספר:  10317 

ישובנס ציונה
אזור מגוריםפיקוד העורף
סוג הנכסמגרש
חדרים
קומה
שטח בנוי240/246
מעלית חניה מיזוג מ.שמש
סורגים ממד מחסן
הערות
מקבוצת רכישה, בית לפני בניה בשכונה חדשה "מתחם פיקוד העורף" שכונה במיקום סופר מבוקש, שתי קומות + מרתף, פרטים מלאים בפגישה מסודרת.

₪ 5,000,000